Canisterapie

Canisterapie, neboli terapie za pomocí psa, zahrnuje veškeré aktivity, ve kterých se využívá pozitivní interakci člověka a psa se zaměřením na udržení nebo zlepšení fyzického či duševního stavu člověka. S fenou Nextra od Rytíře Malovce jsme 6. 7. 2011 složili canisterapeutické zkoušky pod záštitou Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík z. s., kde nyní vykonáváme dobrovolnickou činnost jako akreditovaný canisterapeutický tým. Hafík, z. s. se zabývá realizací canisterapie (metodami AAT, AAA, AAE), pořádáním pobytových akcí se zaměřením na canisterapii, provádění edukační a poradenské činnosti a dalším důležitým poskytováním informací. 

V současné době docházím s Nextrou od Rytíře Malovce do Domova důchodců Dobrá Voda. Zde navštěvujeme řadu senoirů, kterým moje fenka přináší radost a úsměv na tváři. Dále se účastníme jednorázových zážitkových či vzdělávacích akcí v rámci našeho spolku. 

Od roku 2018 jsme rozšířili náš canisteraputický tým také o fenu Vesna od Rytíře Malovce, která již také absolvovala canisterapeutický výcvik s úspěšným zakončením závěrečných testů.